องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์!!!แนวความคิดของการจัดตั้ง "วันดินโลก" ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประชาสัมพันธ์!!!การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปี2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
photo งานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo เรื่อง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI...
โครงการกองทุนขยะเพื่อนพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อปท. และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566