องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิิสัมพันธ์ข้อมูล
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
info Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 322
สัปดาห์นี้2,517
เดือนนี้9,754
ปีนี้117,048
ทั้งหมด222,391

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file จริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
photo ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
photo ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
photo แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
photo #แจ้งข่าว # ประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 ภายในรัศมี 100 เมตร และโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
อบรมโครงการพ่อแม่รู้ไว้ใส่ใจลูกน้อย และได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน ภายในพื้นที่ บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 ทุกหลังคาเรือน เพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
ออกพ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก ม.1 ภายในรัศมี 100 เมตร และศพด ทุกศูนย์ในเขตตำบลเด่นราษฎร์ ฆ่าเชื้อ และพ่นหมอกควันเตรียมพร้อมเปิดเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล
อบต.เด่นราษฎร์ ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน ภายในพื้นที่ บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ทุกหลังคาเรือน /วัดบ้านเด่นราษฎร์ /โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0985854744
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
04/07/2565
04/07/2565
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา
กพส.
01/07/2565
04/07/2565
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
04/07/2565
04/07/2565
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ.....
กม.
04/07/2565
04/07/2565
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
04/07/2565
04/07/2565
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กพส.
01/07/2565
04/07/2565
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ