info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้ 4,066
เดือนที่แล้ว 9,173
ทั้งหมด 45,234

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่ง
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]   attach_file [เอกสาร 7]   attach_file [เอกสาร 8]   attach_file [เอกสาร 9]   attach_file [เอกสาร 10]   attach_file [เอกสาร 11]   attach_file [เอกสาร 12]   attach_file [เอกสาร 13]   attach_file [เอกสาร 14]   attach_file [เอกสาร 15]   attach_file [เอกสาร 16]   attach_file [เอกสาร 17]   attach_file [เอกสาร 18]   attach_file [เอกสาร 19]   attach_file [เอกสาร 20]  

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview189

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร