info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 683
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
photo แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
photo #แจ้งข่าว # ประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview261

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร