องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สรุปการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
photo แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo #แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo #แจ้งข่าว # ประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo เรื่อง ปิดศูนย์พักคอยตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
photo หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ผ่านเลขบัญชี ธ.ก.ส 020198830663 หรือบริจาคสิ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
photo หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3