องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการศึึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมิรประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอแจ้งรายงานรับจ่ายตามประกาศนี้
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ผู้ที่พบเห็น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 6 กก 4338 กรุงเทพมหานคร ได้ล้นหายบริเวณเส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตก
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพญาคประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริเวณสถานที่จัดงานเกิดน้ำท่วมอาจทำให poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอเชิญเที่ยวงาน และร่วมกิจกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo #ประชาสัมพันธ์ ✳️ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ✳️ เรื่อง ระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาว ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 เดือน ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ✳️ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด✳️ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 / เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าฟังกา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๕ / เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file สรุปการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4