องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์!!!แนวความคิดของการจัดตั้ง "วันดินโลก" ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์!!!การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo เรื่อง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo งานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ข้อมูลลานกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ร์ เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสควบรอบ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสุข สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ และสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo เรื่องประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปราชญ์ชาวบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" โดยกองสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" โดยกองสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ รายงานของผุ้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5