องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองคลัง
นางสาวชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0868541031
นางกิญจนา ทำหินกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0892793161
นายมนตรี วิเศษวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0847423700
นางสาวสุภาพร นากอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0845427567
นางสาวนิชาภา ผออ้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0658982116
นางสาวสุจิรา ศรีพลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0651973766
นางสาวบัวหลวง ผิวจันทร์สด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0953159398