องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองสวัสดิการสังคม
นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0856571731
นางสาวอำพิลา เจนเขตการณ์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0903593532
นางสาวนุกุล เสนารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0890706694
นาย อนุชิต คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0982195497