องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการกองทุนขยะเพื่อนพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์!!!โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 [9 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [19 มกราคม 2567]
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อปท. และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 [22 มิถุนายน 2566]
อบต.เด่นราษฎร์ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก เพื่อให้บริการการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว [8 มิถุนายน 2566]
วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 123 รายการ)