info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
เดือนนี้ 4,045
เดือนที่แล้ว 9,152
ทั้งหมด 45,213

group คณะผู้บริหาร
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0985854774
นายนิลยุทธ หนองหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0985854774
นายบัญญัติ เสนารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 080390161
นายบัญญัติ เสนารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 080390161
นายพรมมา สอนวิชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0885140138
นายพรมมา สอนวิชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์
โทร : 0885140138
นายเฉลิม ศรพิมาย
เลขานุการนายก
โทร : 0892089637
นายเฉลิม ศรพิมาย
เลขานุการนายก
โทร : 0892089637
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร