messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group ข้อมูลผู้บริหาร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค 67
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : -
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค 67
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : โทร -
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค 67
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : -
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค 67
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : -
นายบัณฑิต ศิริสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0935257465
ว่าง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค 67
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : -