info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 65
เมื่อวาน 320
เดือนนี้ 3,840
เดือนที่แล้ว 6,290
ทั้งหมด 16,580

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากโรงสีชุมชน ถึงที่สวนนางสำลี คำสอน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากโรงสีชุมชน ถึงที่สวนนางสำลี คำสอน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สาย รอ ถ 89-002 (บ้านขมิ้น-บ้านหนองคูณ) จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 17,474 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนางผอง เทียมคำ ถึง บ้านนางไข่ กมลเลิศ ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนางผอง เทียมคำ ถึง บ้านนางไข่ กมลเลิศ ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูณ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูณ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัฒนาการบ่อพันขัน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ่อพันขัน รายละเอียดเปลี่ยนประตู ห้าต่างที่ชำรุด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ และผุ้มาติดต่อราชการขนาดกว้าง 2.70 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 - บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 เริ่มจากที่นานายธงชัย สมอาษา ถึงที่สวนนางลำดวน วิเศษวงษา ระยะทางยาว 459.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท่อครึ่งซีก หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ เริ่มจากสวนนางเม็ง ศรีวงษ์ ถึงที่นานายสุนทร นากอก หมู่ที่ 1 วางท่อครึ่งซีกยาว 130.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 เริ่มจากบ้านนางทวี ขมิ้นทอง ถึงที่นานางจันทร์ เวชกามาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เริ่มจากบ้านนางกวย เชื้อจิตร ถึงบ้านนางบัด ยิ้มแย้มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนางไอ่ แสนปาง ถึง บ้านนางบุญสวน วุฒิยา ระยะทางยาว 34 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านดาหวัน หนองนาถึงบ้านนางสง่า นากอก ระยะทางยาว 36 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงศาลปู่ตาบ้านดอนแคน กว้าง 4.00 - 7.00 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราาฎร์ ขนาดคลุมพื้นที่ กว้าง 12.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราาฎร์ ขนาดคลุมพื้นที่ กว้าง 12.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราาฎร์ ขนาดคลุมพื้นที่ กว้าง 12.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำไหล่ทางสาย รอ.ถ.89-001 กม.3+720 บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 สายทาง รอ.ถ.89-002 (กม.5+110-5+350) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย รอ.ถ.89-002 (กม.6+259+6499) บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว 240.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ รายละเอียดดังนี้1ซ่อมแซมคันหูห้วยปลาค้าว 2.ซ่อมแซมบ่อพักคอนกรีต คสล. บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 3.ซ่อมแซมบ่อพักคอนกรีต คสล.บ้านหนองคูณ หมูที่ 8 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจ้างเหมาขุดลอกหนองกุดน้ำใส บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 49.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 เริ่มจากบ้านนางพรจิตร ทองเฟื้อง ถึงบ้านนางบัวสอน สุทธิธรรม ยาว 141.00 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนางดาหวัน หนองนา ถึงหน้าโรงเรียนบ้านกอกแก้วยาว 198.00 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
1 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายนิลยุทธ หนองหาร)

สายตรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

โทร.0985854744,043-030262

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร