info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
group กองช่าง
นายวิทยา เหลาคม
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0953215018
นายวิทยา เหลาคม
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0953215018
นายวีรพล คำชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0890125548
นายวีรพล คำชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0890125548
นายสิรดนัย สีสาวแห
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0982178587
นายสิรดนัย สีสาวแห
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0982178587
นายสุพจน์ หัวหนอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0935612016
นายสุพจน์ หัวหนอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0935612016
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร