องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายวิทยา เหลาคม
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0953215018
นายวีรพล คำชาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0890125548
นายสิรดนัย สีสาวแห
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0982178587
นายสุพจน์ หัวหนอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0935612016