ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 - ลาดยางลงบ่อพันขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง