ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำประปาเพื่อการเกษตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง