ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์ ???????? องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/qnlzrv
ชื่อไฟล์ : rlQslg4Mon40537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้