ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตก
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เจ้าของรถแผ่นป้ายทะเบียน กน 3060 ร้อยเอ็ด ที่สัญจรผ่าน เส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์หมู่ที่11 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ป้ายทะเบียนของท่านได้ตกหล่น บริเวณน้ำที่ท่วมถนน ท่านสามารถติดต่อรับคืนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ชื่อไฟล์ : ak3GL85Wed101231.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้