ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
รายละเอียด : #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : PYJOTxmWed21719.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้