ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : g1gRq3zTue94215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ *งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้* "ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564"