ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ หมายเลขทะเบียน ขน 3654 (ร้อยเอ็ด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง