ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง