ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) แหล่งท่องเที่ยวบ่อพักนขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง