ชื่อเรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อไฟล์ : jOoR7ohWed103012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้