องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์ เริ่มจากบ้านนางทองใบ สัตย์ซ้ำ ถึงบ้าน นายบู่ คูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 บ้านม่วงหวาน กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 เริ่มจากที่นานางบน ขมิ้นทอง ถึงที่นา นายพนัส ช้อยชดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้านนายปัญญา ช้อยชด ถึงบ้านนางจันทร์ เทียมคำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกบ้านนางสะอิ้ง เวโรจน์ ถึง บึงไทรงามบ้านขมิ้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ถึงที่นานายสมนึก วันจันทร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขุดลอกหนองร่องแคน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ขนาดพื้นที่การขุดลอก 3,850.00 ตารางเมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10เริ่มจากบ้านนายเมฆิน หินซุย ถึงที่นานายสอน หินซุย ระยะทางยาว 129.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเด่นราษฎร์ หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำประปาเพื่อการเกษตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) แหล่งท่องเที่ยวบ่อพักนขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลท์ติคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลทืติกคอนกรีต (ดดยวิธีเสริมผิว) บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านกอกแก้ว หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมูที่ 1,2,4,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างประปาคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูง แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเด่นราษฎร์ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,305 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 416.00 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ่อพักน้ำ จำนวน 7 บ่อ หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากหน้าบ้านนายปัญญา ใจดำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสกร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายนในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านขมิ้น เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม เริ่มจากบ้านนายสกุพล สุดตา ถึงโรงเรียนบ้านขมิ้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 เริ่มจากแยกบ้านนางบัวพัน จันณะโรง ถึงสวนนายสุนา สุขประเสริฐ ระยะทางยาว 111.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 เริ่มจากสวนนางเสงี่ยม รักษาถึง สวน นางทองจันทร์ สิมทอง ระยะทางยาว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสวาท สิทธิศรี ถึงบ้านนายสมาน ช้อยชด ยาว 137 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนางบังอร สีปัดตา ถึงบ้านนางสมควรใยอุ่น วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 93.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กห้าโรงจอดรถยนต์สำรับผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เริ่มจากหน้าโรงจอดรถยนต์ ถึงอาคารเก็บพัสดุระยะทางยาว 64.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สาย รอ ถ 89-002 (บ้านขมิ้น-บ้านหนองคูณ) จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 17,474 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สาย รอ ถ 89-001 (บ้านกอกแก้ว-บ้านหนองคูณ) กว้าง 6 เมตร ยาว2750 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคูณ เริ่มจากถังน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายบุญเพ็ง ขาวสะอาด ระยะทางยาว 146.00 เมตร กว้าง 4 เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 เริ่มจากบ้านนายสมพาน ชัยภูมิ ถึงบ้านนายเหลี่ยม ศรีบุตรดา ระยะทางยาว 130.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุดจุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนางกลม บ่อชน ถึงบ้านนางดวงแก้ว หินซุย จุดที่ 2 เริ่มจากบ้านางสมบูรณ์ ดงเย็น ถึงบ้านนางทัย หินซุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สาย รอ ถ 89-001 (บ้านกอกแก้ว-บ้านหนองคูณ) กว้าง 6 เมตร ยาว2750 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นรษษฎร์ ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พื้นที่สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.08 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (หลังวัดราษฎร์อุดม) ถึงบ้านนายเคน เชื้อจิตร ระยะทางยาว 100.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สาย รอ ถ 89-002 (บ้านขมิ้น-บ้านหนองคูณ) จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 17,474 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ แบบดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 9932 ร้อยเอ็ด พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
1 - 50 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2