messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ อบต. เด่นราษฎร์ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 [21 มีนาคม 2565]
เจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 [17 มีนาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา [17 มีนาคม 2565]
นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. เด่นราษฎร์ - เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด [10 มีนาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565... [8 มีนาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในกาดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565... [8 มีนาคม 2565]
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [11 มกราคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พิการ / ทุพพลภาพ (โดยใช้หลัก 3 อ = อาหาร = ออกกำลังกาย + อารมย์ ) [7 ตุลาคม 2564]
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [5 ตุลาคม 2564]
ได้ลงพื้นที่มอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 1 SV / เข็ม 2 AZ [5 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 71 - 80 (ทั้งหมด 128 รายการ)