messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 ภายในรัศมี 100 เมตร และโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ [28 มิถุนายน 2565]
ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [27 มิถุนายน 2565]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด [24 มิถุนายน 2565]
งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ลงพื้นที่ให้บริการช้อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ [18 มิถุนายน 2565]
อบรมโครงการพ่อแม่รู้ไว้ใส่ใจลูกน้อย และได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [14 มิถุนายน 2565]
ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน ภายในพื้นที่ บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 ทุกหลังคาเรือน เพื่อป้องกันการโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [13 มิถุนายน 2565]
ออกพ่นหมอกควัน บ้านผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก ม.1 ภายในรัศมี 100 เมตร และศพด ทุกศูนย์ในเขตตำบลเด่นราษฎร์ ฆ่าเชื้อ และพ่นหมอกควันเตรียมพร้อมเปิดเรียน [10 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล [9 มิถุนายน 2565]
อบต.เด่นราษฎร์ ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควัน ภายในพื้นที่ บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ทุกหลังคาเรือน /วัดบ้านเด่นราษฎร์ /โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก [30 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วบลบลเด่นราษฎร์ไนตำด้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 พร้อมกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนลเด่นราษฎตำบประจำร์ ปี 2565 [24 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 61 - 70 (ทั้งหมด 128 รายการ)