messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ได้ดำเนินโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ท1-2 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 [11 สิงหาคม 2565]
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ [9 สิงหาคม 2565]
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [4 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีอารมณ์ดีชีวีมีสุข รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [26 กรกฎาคม 2565]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [26 กรกฎาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [26 กรกฎาคม 2565]
จัดโครงการเด่นราษฎร์ ร่วมใจห่วงใยผู้การ ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
โครงการลดขยะลดภาวะของชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ [11 กรกฎาคม 2565]
โครงการลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [9 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 51 - 60 (ทั้งหมด 128 รายการ)