messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุม คณะกรรมการติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อภัยสุขภาพ ระดับตำบล [8 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฟรี!! [28 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ได้ออกเยี่ยม ติดตามประเมินผลบุคลากร ในสังกัด ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลเครื่องพ่นหมอกควันและการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ [8 กุมภาพันธ์ 2566]
พิธี ถวายศาลและบวงสรวงเจ้าปู่ผ่าน (ภูวงศ์) [23 มกราคม 2566]
นายอำนาจ ขมิ้นทองประธารสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [24 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาองค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [23 ธันวาคม 2565]
ได้ร่วมกิจกรรม ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน [22 ธันวาคม 2565]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 [17 ธันวาคม 2565]
ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 8 คน และประเมินผลการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2565 [25 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 - 30 (ทั้งหมด 128 รายการ)