info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
เดือนนี้ 4,288
เดือนที่แล้ว 8,040
ทั้งหมด 35,304

camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.เด่นราษฎร์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับ รพ.สต. บ้านขมิ้น และ อสม. ร้วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท ภายในหมู่ที่ 1 บ้านกอกแก้ว ศพด.กอกแก้ว และ รร บ้านกอกแก้ว
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโคงการขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้า ประจำปีงบประมาณ2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำงานนอกสถานที่ ร่วมแรงร่วมใจกันปลุกต้นดอกทานตะวัน เพื่อทำทุ่งดอกทานตะวัน ณ แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการสอนธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิ์สูงบ้านกอกแก้ว ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้มีการจัดโครงการบริการยื่นแบบและชำระภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2561 ภายในตำบลเด่นราษฎร์ทั้ง 13 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลเด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดโคงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นายอำเภอหนองฮี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะลงพื้นที่มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้กับราษฎร์และผู้ป่วยติดเตียง หมูที่่ ๔ , ๑๓ และหมู่ที่ ๑...
ผู้โพส : admin
21 - 30 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร