messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลเด่นราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดโคงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นายอำเภอหนองฮี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
ทดสอบการเพิ่มรูปภาพ
ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม
ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 121 - 128 (ทั้งหมด 128 รายการ)