messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาค สุวรรณมุนีมหานาโค
ทะเบียบ ประวัติ ปราชญ์และประวัตติภมูิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียบ ประวัติ ปราชญ์และประวัตติภมูิปัญญาท้องถิ่น
อบต.เด่นราษฎร์ ---งานสาธารณสุขชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ---วันที่ 9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดยนายนิลยุทธ หนองหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับ รพ.สตได้จัดประชุม...
อบต.เด่นราษฎร์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับ รพ.สต. บ้านขมิ้น และ อสม. ร้วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท ภายในหมู่ที่ 1 บ้านกอกแก้ว ศพด.กอกแก้ว และ รร บ้านกอกแก้ว
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโคงการขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้า ประจำปีงบประมาณ2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำงานนอกสถานที่ ร่วมแรงร่วมใจกันปลุกต้นดอกทานตะวัน เพื่อทำทุ่งดอกทานตะวัน ณ แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดโครงการสอนธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิ์สูงบ้านกอกแก้ว ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้มีการจัดโครงการบริการยื่นแบบและชำระภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2561 ภายในตำบลเด่นราษฎร์ทั้ง 13 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 111 - 120 (ทั้งหมด 128 รายการ)