messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีตำบลเด่นราษฎร์
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตร *การทำน้ำเต้าหู้และขนมจีบ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ และการป้องกันโรคไข้เลือดออก **ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์
จัดกิจกรรมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา
อบต.เด่นราษฎร์ ได้รวบรวมหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ทั้งหมด 6,234 ชิ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 และการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง.
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ออกประชาสัมพันธ์ และแนะนำวิธีการป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิค 19 ให้แก่ประชาชนตำบลเด่นราษฎร์
โครงการออกกำลังกายคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร 90 วัน นับถอยหลังล้างบัญชี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 101 - 110 (ทั้งหมด 128 รายการ)