messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [19 มกราคม 2567]
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา อปท. และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 [22 มิถุนายน 2566]
อบต.เด่นราษฎร์ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก เพื่อให้บริการการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว [8 มิถุนายน 2566]
วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก [31 พฤษภาคม 2566]
คณะทำงานการตรวจติดตามการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่นอำเภอหนองฮี ได้ออกติดตามการทวนสอบจัดทำขยะเปียกในพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ [30 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาองค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [24 พฤษภาคม 2566]
โครงการลดขยะลดสภาวะชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ [9 พฤษภาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน/ประชาชนทั่วไป ได้ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 [17 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ระงับเหตุเพลิงไหม้เพื่อป้องกันไฟลุกลาม บริเวณบ่อขยะพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ [10 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ)