องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมสภาองค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันที่ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดย นางวรภร แสนพล รองประธานสภาฯ ได้ทำหน้าเป็นประธาน/ สมาชิกฯ/คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้แขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑
ผู้โพส : admin