messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี มอบหมายให้ นายสุเพียร สมนา สสอ.หนองฮี และจนท.สสอ.หนองฮี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.เด่นราษฎร์ ผู้นำชุมชุม และทีมงาน อสม ร่วมประชาชนให้ความร่วมมือกระตื้อรือร้นกำจัดลูกน้ำ ค่า BI HI CI..ของในเกณฑ์ที่ปลอดภัย.. ระเมินความเสี่ยง การเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านที่เคยมีการระบาดในปีที่ผ่านมา พื้นที่ ต.เด่ราษฏร์ ระหว่าง 20-23 ก.พ.67 ทีมได้ลงประเมินความเสี่ยง หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 4 ผลการประเมิน หมู่บ้านสะอาด ป และขอขอบคุณท่านนายก อบต.เด่นราษฎร์ และคณะ จนท.ร่วมดำเนินกิจกรรมและสนับสนุน.เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ขมิ้น .ผอ.รพ.สต.เด่นราษฎร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ และ ผูนำชุมชน และ อสม.ทุกท่าน
ผู้โพส : admin