องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอำนาจ ขมิ้นทองประธารสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๑.พิจารณารายงานการติดตามและประเมิรผลแผนพัฒนาาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓.๓ ขอความเห็นขอบร่างระเบียบสภาาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ๓.๔ ขอความอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้โพส : admin