info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 679
นายหา สาผาย ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ /นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ -ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
รายละเอียด : #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร