messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : #แจ้งข่าว!! องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎ์ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และปศุสัตว์อำเภอหนองฮี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ภายในพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมทั้ง ออกหน่วยให้บริการทำหมัน และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวที่มารับบริการ สุนัขจำนวน 45 ตัว และแมว 6 ตัว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin