messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรืยนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1