องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุขอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรืยนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1